STROJENIE

 

 

WŁAŚCIWIE NASTROJONY INSTRUMENT

Każde pianino, czy fortepian brzmią właściwie, gdy nastrojone są zgodnie z standardami zaplanowanymi przez ich konstruktorów, w większości świata i Europie standard ten wyznaczony jest wg częstotliwości A1 – 440 Hz. Przy tej właśnie częstotliwości dźwięk instrumentu jest optymalny, najbardziej nośny, a jego barwa przyjazna i ładna. Nastrojone instrumenty muzyczne wg tej normy będą także należycie zestrojone z innymi instrumentami. Gdy strój pianina, czy fortepianu różni się od poziomu wyznaczonego przez A1-440, jest np. niższy, wówczas wymaga on korekty, by powrócił do właściwego poziomu. Dbając o utrzymanie właściwego stroju, należy utrzymywać poziom stroju instrumentu na stabilnym, zalecanym przez producentów poziomie, osiągnie on wówczas długotrwałą stabilność - struny i cała struktura będą w równowadze. Podobnie jak samochód, pianino, czy fortepian wymagają systematycznie wykonywanych przeglądów, aby działały zadowalająco i przez lata zachowały swoją wysoką wartość. Zadbany instrument muzyczny brzmi zdecydowanie lepiej, jakością pozwala pełniej czerpać radość i inspirację z jego użytkowania. W niektórych krajach np. w USA obowiązują inne zasady dotyczące strojeń instrumentów. Obowiązującym poziomem stroju nie jest wysokość wyznaczona przez A1 – 440Hz a A1-443Hz. Podwyższony strój wzmacnia jasność brzmienia, ułatwia też współpracę z orkiestrami, jak i pojedynczymi instrumentami smyczkowymi, które często nastraja się właśnie wg norm amerykańskich.

 

Jeżeli potrzebujesz porady lub chcesz nastroić swój instrument

prosimy o kontakt +48 602 153 567

 

Aktualna oferta sprzedaży instrumentów na: www.facebook.com/pianotunerPL

 

 

KAMERTON

Kamerton jest przyrządem podobnym w swoim zastosowaniu do centymetra lub metra, który określa wytyczoną normę odległości pomiędzy dwoma punktami. Kamerton wyznacza wzorcową normę wysokości dla poszczególnych dźwięków, oczywiście najbardziej popularne kamertony określają A1 – 440 Hz. Aby kamerton mógł wydawać dźwięk musi zostać wprowadzony w stan drgań poprzez uderzenie w jego boczne ramiona.

 

ILE CZASU TRWA STROJENIE?

Strojenie instrumentu jest specjalnym harmonijnym procesem, w którym jeden element pracy ma bezpośredni i zależny wpływ na kolejne elementy...

Czytaj więcej>

 

 

DLACZEGO STRÓJ INSTRUMENTU ULEGA ZMIANIE?

Struny pianin i fortepianów zmieniają tonację głównie z poniższych powodów:

• Wysokość dźwięku - spadnie, jeżeli instrument nie jest regularnie strojony.

• Stałość środowiska – otoczenie w jakim się znajduje instrument jest jednym z głównych determinantem potrzeby ponownego strojenia. Można tu zwrócić uwagę przede wszystkim na: wilgotność otoczenia i wahania temperatury. Oba te współczynniki powinny być uśrednione do tzw. Czytaj więcej>

KIEDY STROIĆ INSTRUMENTY MUZYCZNE?

W przypadku, gdy należy podnieść lub obniżyć strój instrumentu pod uwagę bierze się: realną możliwość dokładność finalnego strojenia podyktowaną jakością instrumentu, rozmiar i ogólną jakość instrumentu. Każdy z tych elementów rzutuje na końcowy rezultat strojenia. Czytaj więcej>